Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc chặn bình luận về trang phục của Đệ nhất phu nhân