Trung Quốc chặn bình luận về trang phục của Đệ nhất phu nhân