Trung Quốc: “Cầu thang làm mất mặt” ông Obama là quyết định của Mỹ