Trung Quốc: Cầu cổ gần nghìn năm tuổi đổ sập trong mưa lũ

Cây cầu ở An Huy - được xây dựng vào năm 1543 - bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Sina Weibo
Cây cầu ở An Huy - được xây dựng vào năm 1543 - bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Sina Weibo
Cây cầu ở An Huy - được xây dựng vào năm 1543 - bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Sina Weibo
Lên top