Trung Quốc cập nhật phác đồ điều trị, chẩn đoán COVID-19 mới nhất

Nhân viên y tế Trung Quốc ở tỉnh Hắc Long Giang mặc đồ bảo hộ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nhân viên y tế Trung Quốc ở tỉnh Hắc Long Giang mặc đồ bảo hộ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nhân viên y tế Trung Quốc ở tỉnh Hắc Long Giang mặc đồ bảo hộ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top