Trung Quốc cấp khoản vay 1 tỉ USD giúp Mỹ Latinh tiếp cận vaccine

Một tình nguyện viên đang được tiêm vaccine COVID-19 do công ty Trung Quốc Sinovac Biotech sản xuất, trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng bắt đầu hôm 21.7 tại Brazil. Ảnh: AFP.
Một tình nguyện viên đang được tiêm vaccine COVID-19 do công ty Trung Quốc Sinovac Biotech sản xuất, trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng bắt đầu hôm 21.7 tại Brazil. Ảnh: AFP.
Một tình nguyện viên đang được tiêm vaccine COVID-19 do công ty Trung Quốc Sinovac Biotech sản xuất, trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng bắt đầu hôm 21.7 tại Brazil. Ảnh: AFP.
Lên top