Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây bất ổn và xúi giục ly khai