Trung Quốc cảnh giác với tân Bộ trưởng Quốc phòng “diều hâu” của Nhật