Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc cảnh cáo Mỹ xía vào tranh chấp biên giới với Ấn Độ