Trung Quốc cảnh báo nguy cơ tái diễn lũ lụt trên các con sông lớn

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ lụt trên các con sông lớn sau khi mưa lớn dự kiến đổ bộ các khu vực trong suốt 3 ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ lụt trên các con sông lớn sau khi mưa lớn dự kiến đổ bộ các khu vực trong suốt 3 ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ lụt trên các con sông lớn sau khi mưa lớn dự kiến đổ bộ các khu vực trong suốt 3 ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top