Trung Quốc cảnh báo mưa bão trên toàn quốc, Hà Nam tạm dừng hoạt động

Cơ quan chức trách làm việc tại một đường hầm ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc trong bối cảnh toàn tỉnh đang trong cảnh báo mưa bão mức cao nhất từ chiều 22.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cơ quan chức trách làm việc tại một đường hầm ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc trong bối cảnh toàn tỉnh đang trong cảnh báo mưa bão mức cao nhất từ chiều 22.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cơ quan chức trách làm việc tại một đường hầm ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc trong bối cảnh toàn tỉnh đang trong cảnh báo mưa bão mức cao nhất từ chiều 22.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top