Trung Quốc cấm người nổi tiếng khoe giàu có trên mạng xã hội

Ngô Diệc Phàm là một trong số 88 nghệ sĩ ở Trung Quốc vừa bị cấm sóng. Ảnh: AFP
Ngô Diệc Phàm là một trong số 88 nghệ sĩ ở Trung Quốc vừa bị cấm sóng. Ảnh: AFP
Ngô Diệc Phàm là một trong số 88 nghệ sĩ ở Trung Quốc vừa bị cấm sóng. Ảnh: AFP
Lên top