Trung Quốc cam kết cung ứng đồng đều vaccine COVID-19 cho các nước ASEAN

Cuộc họp Tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 27. Ảnh: BNG
Cuộc họp Tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 27. Ảnh: BNG
Cuộc họp Tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 27. Ảnh: BNG
Lên top