Trung Quốc cam kết 230 triệu USD thành lập quỹ đa dạng sinh học

Lễ khai mạc cuộc họp lần thứ 15 của Hội nghị Các bên tham gia Công ước Đa dạng Sinh học của Liên Hợp Quốc (COP15) tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc ngày 11.10.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lễ khai mạc cuộc họp lần thứ 15 của Hội nghị Các bên tham gia Công ước Đa dạng Sinh học của Liên Hợp Quốc (COP15) tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc ngày 11.10.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lễ khai mạc cuộc họp lần thứ 15 của Hội nghị Các bên tham gia Công ước Đa dạng Sinh học của Liên Hợp Quốc (COP15) tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc ngày 11.10.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top