Trung Quốc cấm dạy thêm, gia sư chuyển nghề bán rau

Một trung tâm dạy thêm ở Thành Đô, Tứ Xuyên phải đóng cửa do chính sách mới của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Một trung tâm dạy thêm ở Thành Đô, Tứ Xuyên phải đóng cửa do chính sách mới của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Một trung tâm dạy thêm ở Thành Đô, Tứ Xuyên phải đóng cửa do chính sách mới của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top