Trung Quốc cách chức 2 quan chức ở Tây An

Tây An, Trung Quốc đang trong tình trạng phong tỏa nhằm ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Tây An, Trung Quốc đang trong tình trạng phong tỏa nhằm ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Tây An, Trung Quốc đang trong tình trạng phong tỏa nhằm ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top