Trung Quốc bùng phát ổ dịch COVID-19 mới, liên quan đến trẻ em

Người dân thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tân Hoa Xã
Người dân thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tân Hoa Xã
Người dân thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top