Trung Quốc bồi thường hàng nghìn người nhiễm bệnh từ động vật

Viện Nghiên cứu Thú y Lan Châu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: China News
Viện Nghiên cứu Thú y Lan Châu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: China News
Viện Nghiên cứu Thú y Lan Châu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: China News
Lên top