Trung Quốc bình luận về quyết định tái tranh cử của Tổng thống Putin

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AP