Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trung Quốc bình luận về quyết định tái tranh cử của Tổng thống Putin

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AP