Trung Quốc bị nghi mô phỏng tấn công căn cứ Mỹ ở Guam

Hình ảnh từ video không quân Trung Quốc bị nghi tấn công căn cứ Mỹ. Ảnh: Straits Times.
Hình ảnh từ video không quân Trung Quốc bị nghi tấn công căn cứ Mỹ. Ảnh: Straits Times.
Hình ảnh từ video không quân Trung Quốc bị nghi tấn công căn cứ Mỹ. Ảnh: Straits Times.
Lên top