Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc bí mật xây đảo ở Scarborough