Trung Quốc bênh Pakistan sau cáo buộc của ông Donald Trump

Đại sứ Yao Jing (phải) tuyên bố Trung Quốc sát cánh với Pakistan trong mọi tình huống. Ảnh: Radio Pakistan
Đại sứ Yao Jing (phải) tuyên bố Trung Quốc sát cánh với Pakistan trong mọi tình huống. Ảnh: Radio Pakistan
Đại sứ Yao Jing (phải) tuyên bố Trung Quốc sát cánh với Pakistan trong mọi tình huống. Ảnh: Radio Pakistan
Lên top