Trung Quốc bất ngờ thay trưởng văn phòng các Vấn đề HongKong và Macau

Ông Hạ Bảo Long - Tân Giám đốc Văn phòng phụ trách vấn đề Hong Kong và Macau. Ảnh: TO.
Ông Hạ Bảo Long - Tân Giám đốc Văn phòng phụ trách vấn đề Hong Kong và Macau. Ảnh: TO.
Ông Hạ Bảo Long - Tân Giám đốc Văn phòng phụ trách vấn đề Hong Kong và Macau. Ảnh: TO.
Lên top