Trung Quốc bất ngờ chặn lô vaccine COVID-19 gửi đi Canada thử nghiệm

Vaccine COVID-19 của công ty sinh học Trung Quốc CanSino Biologics. Ảnh: CanSino Biologics
Vaccine COVID-19 của công ty sinh học Trung Quốc CanSino Biologics. Ảnh: CanSino Biologics
Vaccine COVID-19 của công ty sinh học Trung Quốc CanSino Biologics. Ảnh: CanSino Biologics
Lên top