Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm tiền ảo

Trung Quốc phát hành 1,5 triệu USD tiền ảo trong thử nghiệm đầu tiên về hệ thống thanh toán tiền ảo. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc phát hành 1,5 triệu USD tiền ảo trong thử nghiệm đầu tiên về hệ thống thanh toán tiền ảo. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc phát hành 1,5 triệu USD tiền ảo trong thử nghiệm đầu tiên về hệ thống thanh toán tiền ảo. Ảnh: Reuters.
Lên top