Trung Quốc bắt đầu dự án mới gấp 4 lần đập Tam Hiệp

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top