Trung Quốc: Bảo hiểm y tế không đủ sức chi trả vaccine COVID-19

Bảo hiểm y tế công của Trung Quốc sẽ không trả chi phí vaccine COVID-19 cho người dân bởi không đủ tiềm lực. Ảnh: Reuters
Bảo hiểm y tế công của Trung Quốc sẽ không trả chi phí vaccine COVID-19 cho người dân bởi không đủ tiềm lực. Ảnh: Reuters
Bảo hiểm y tế công của Trung Quốc sẽ không trả chi phí vaccine COVID-19 cho người dân bởi không đủ tiềm lực. Ảnh: Reuters
Lên top