Trung Quốc bác tin điều 100 nghìn con vịt đi dập dịch châu chấu

Đàn châu chấu bay rợp trời ở Rahim Yar Khan, Pakistan. Ảnh: AP.
Đàn châu chấu bay rợp trời ở Rahim Yar Khan, Pakistan. Ảnh: AP.
Đàn châu chấu bay rợp trời ở Rahim Yar Khan, Pakistan. Ảnh: AP.
Lên top