Trung Quốc bác thông tin đưa quân đến Venezuela giúp Tổng thống Maduro

Trung Quốc chuyển 65 tấn hàng viện trợ cho Venezuela. Ảnh: AFP
Trung Quốc chuyển 65 tấn hàng viện trợ cho Venezuela. Ảnh: AFP
Trung Quốc chuyển 65 tấn hàng viện trợ cho Venezuela. Ảnh: AFP
Lên top