Trung Quốc áp dụng tuyển dụng trực tuyến, đào tạo thêm thạc sĩ y tế

Tâm dịch Vũ Hán, Hồ Bắc trong những ngày bị phong tỏa vì COVID-19. Ảnh: Xinhua.
Tâm dịch Vũ Hán, Hồ Bắc trong những ngày bị phong tỏa vì COVID-19. Ảnh: Xinhua.
Tâm dịch Vũ Hán, Hồ Bắc trong những ngày bị phong tỏa vì COVID-19. Ảnh: Xinhua.
Lên top