Trung Quốc: 8 người trong gia đình chết vì ăn mì ngô nhiễm độc tố

8 thành viên trong cùng 1 gia đình ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, bị tử vong do ăn mì ngô nhiễm độc tố. Ảnh: AFP
8 thành viên trong cùng 1 gia đình ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, bị tử vong do ăn mì ngô nhiễm độc tố. Ảnh: AFP
8 thành viên trong cùng 1 gia đình ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, bị tử vong do ăn mì ngô nhiễm độc tố. Ảnh: AFP
Lên top