Trung Quốc: 7,4 giây có một phụ nữ bị bạo hành gia đình

Khoảng 1/4 phụ nữ ở Trung Quốc từng chịu đựng ngược đãi trong gia đình. Ảnh: Tân Hoa Xã
Khoảng 1/4 phụ nữ ở Trung Quốc từng chịu đựng ngược đãi trong gia đình. Ảnh: Tân Hoa Xã
Khoảng 1/4 phụ nữ ở Trung Quốc từng chịu đựng ngược đãi trong gia đình. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top