Trung Quốc: 300.000 dân bên sông Dương Tử rơi vào cảnh khốn đốn

Hơn 100.000 tàu cá "đắp chiếu" sau lệnh cấm đánh cá trên sông Dương Tử. Ảnh: Shutterstock
Hơn 100.000 tàu cá "đắp chiếu" sau lệnh cấm đánh cá trên sông Dương Tử. Ảnh: Shutterstock
Hơn 100.000 tàu cá "đắp chiếu" sau lệnh cấm đánh cá trên sông Dương Tử. Ảnh: Shutterstock
Lên top