Trung Quốc: 1.000 năm nữa Hong Kong cũng đừng mơ độc lập