Trưng bày 20 xác ướp Ai Cập 3.000 năm tuổi gần nguyên vẹn

Xác ướp Ai Cập được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Xác ướp Ai Cập được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Xác ướp Ai Cập được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top