“Trứng băng” xuất hiện trên bờ biển Phần Lan

Những quả "trứng băng" xuất hiện ở Phần Lan gây thích thú. Ảnh: Channel 3000.
Những quả "trứng băng" xuất hiện ở Phần Lan gây thích thú. Ảnh: Channel 3000.
Những quả "trứng băng" xuất hiện ở Phần Lan gây thích thú. Ảnh: Channel 3000.
Lên top