Trung - Ấn đạt đồng thuận quan trọng về căng thẳng biên giới

Ảnh vệ tinh chụp ngày 22.6 của Maxar Technologies về Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (LAC). Ảnh: AFP.
Ảnh vệ tinh chụp ngày 22.6 của Maxar Technologies về Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (LAC). Ảnh: AFP.
Ảnh vệ tinh chụp ngày 22.6 của Maxar Technologies về Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (LAC). Ảnh: AFP.
Lên top