Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump vô hiệu hoá tất cả sắc lệnh của Obama khi vào Nhà Trắng?