Trump tuyên bố “bỏ kinh doanh” để tập trung làm tổng thống