Trump: "Tôi chạy đua với báo chí dối trá, không chỉ với Hillary Clinton"