Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump tìm lời khuyên của Obama xây tường ngăn biên giới