Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump tiết lộ kế hoạch nếu thua cuộc tranh cử tổng thống