Trump “sẽ làm cho Nga trở nên vĩ đại” ở Trung Đông