Trump nuốt lời, doạ xới tung chuyện ngoại tình của ông Bill Clinton