Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump nói Putin không tôn trọng các lãnh đạo Mỹ