Trump nhất quyết không rút lui dù chiến dịch tranh cử rơi vào khủng hoảng