Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump muốn giao trọng trách cho con rể