Trump mời tình cũ của Bill Clinton dự tranh luận với Hillary