Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump: “Đến lúc tùy người Mỹ muốn công lý hay không“