Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump đang thua Clinton, Đảng Cộng hòa tìm cách làm dịu tình hình