Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump: Chính sách của Clinton về Syria sẽ dẫn đến Thế chiến 3